phong cách nơi làm việc

Thắc mắc: Có nên mặc áo sát nách đến nơi làm việc?

Rồi sau đó, tiến sĩ Chris cũng đã có một cuộc thảo luận với một người bạn của mình và hỏi cô ấy nghĩ sao