bí quyết tuyển dụng

Tìm hiểu 10 câu hỏi phỏng vấn “đắt” nhất

Hãy cho chúng tôi biết bài thuyết trình ấn tượng nhất bạn đã trình bày với khách hàng? Làm thể nào để trong thời gian

Bí quyết phỏng vấn dành cho nhà tuyển dụng ít kinh nghiệm

Cũng như cách bạn chú ý đến cách ăn mặc và tìm kiếm những ứng viên phù hợp, các ứng viên cũng đang tìm kiếm

Hãy động viên nhân viên đúng lúc, đúng nơi

Khi doanh nghiệp sắp đi tới một cột mốc có ý nghĩa quan trọng, các nhà quản trị thường dấy lên một phong trào thi

Nguyên nhân khiến tin tuyển dụng nhận được ít CV ứng tuyển

Ngoài mức lương thì quyền lợi sẽ là vấn đề quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến quyết định có gửi CV ứng tuyển hay